František Havlík

 

 

 

 

Jsem rodák z Heřmanova Městce. Od dětství se zabývám kreslením, modelování a prací se dřevem. K těmto zájmům, lásce ke dřevu, jako přírodnímu materiálu, mě vedl jak děda, tak otec dřevomodelář.

Frantisek Havlik

Ohodnocení ředitelem Muzea v Kouřimi
Diplom

S výrobky pana Františka Havlíka jsem se poprvé setkal přibližně před třemi lety, kdy jmenovaný navštívil národopisný pořad „Slavnosti řemesel“ v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. V kouřimském skanzenu se po léta potkávám s celou řadou řemeslníků, s těmi, kteří se věnují obrábění dřeva či jiné činnosti se dřevem nevyjímaje. Jsem přesvědčen, že v této dlouhé řadě opravdu zručných lidových řemeslníků, zaujímá osoba pana Havlíka vysoce významné postavení a určitě se řadí na jedno z předních míst. Jeho výrobky zaujmou na první pohled. Je to zvláště dokonalé zvládnutí zpracování materiálu, celková úprava či jasně viditelný cit pro zachycení těch nejmenších tvarů vyráběného předmětu. Jeho výrobky jsou velice dobře prodejné a z mé osobní zkušenosti mohu říci, že jsou u návštěvníků, potencionálních kupujících, značné oblíbené. Velice důležitým rysem práce pana Havlíka je snaha vždy návštěvníka či kupujícího upoutat praktickým předváděním řemesla, přičemž je zde nutné vyzdvihnout i snahu řemeslníka, doplnit svou ukázku i mluveným slovem a seznámit návštěvníka s postupem výroby, s materiálem, z kterého je výrobek vyráběn apod.

Mohu říci, že činnost pana Havlíka se mi osobně velice líbí a jsem vždy potěšen, když mohu jeho a samozřejmě i jeho výrobky představit návštěvníkům Muzea lidových staveb.

za Muzeum lidových staveb v Kouřimi

PhDr. Dalibor Hobl

V Kolíně dne 10. ledna 2006